ALV 2022, Bestuursleden gezocht!

Afgelopen oktober stuurde wij onderstaande mail al. Nog even en het is al 2022. Wij zijn nog steeds bezig met de toekomst van de club. We kunnen het niet simpeler zeggen. ZONDER BESTUUR IS ER GEEN CLUB. Er blijven straks 2 bestuursleden over, dit is statutair niet toegestaan. Dus wij vragen jullie allen. Neem onderstaande mail nog eens goed door en kijk of je de club naar de toekomst kunt en wilt helpen. Neem bij vragen gerust contact op met het huidige bestuur!

Hoewel januari nog ver weg lijkt zijn wij als bestuur alweer druk bezig met onze ALV. Wij hopen jullie allemaal weer gewoon persoonlijk te mogen ontvangen. Per januari 2022 zijn er 3 bestuursleden aan de beurt voor de periodieke herverkiezing. 2 bestuursleden stellen zich NIET herkiesbaar, namelijk Saskia en Rudy. Ook heeft Mario besloten om zijn werkzaamheden per januari 2022 neer te leggen om meer tijd te kunnen besteden aan belangrijke persoonlijke zaken.

Wij zijn dus dringend op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden. Zonder bestuur van minimaal 3 personen is er geen club!

Vacatures vind je onderstaande. Wat hebben wij nodig? Denk goed na of je de tijd hebt, vaak wordt onderschat hoeveel tijd je kwijt bent aan bestuurslid van de ARC zijn. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Er wordt wel op je gerekend.

Periodiek aftredende zijn: Saskia, Roberto en Rudy.
Alleen Roberto stelt zich wel herkiesbaar.

Wij zoeken dus een voorzitter, bestuurssecretaris en een algemeen bestuurslid. Wij hebben de oude bestuursbeschrijvingen (2014) erbij gezocht voor de duidelijkheid. Taken worden onderling en in overleg verdeeld. Wij zijn voorzien in een penningmeester, maar het beeld is zo compleet en overzichtelijker.

Met vriendelijk groet,

Bestuur Achtmaalse Rally Club

VACATURES:
Bestuur

Een bestuurslid wordt, na gekozen te zijn, voor 3 jaar benoemd. Hij/zij kan daarna, indien gewenst, zichzelf opnieuw verkiesbaar stellen.

Het bestuur bestaat uit 5 leden; maandelijks komen wij bijeen in onze loods in Achtmaal, of bij een bestuurslid thuis. In coronatijd vergaderde wij vaak via Facebook Rooms. Ook verzorgen wij jaarlijks een algemene ledenvergadering en natuurlijk onze puzzelrit.

Naast de bestuursvergaderingen en het organiseren van de ledenvergadering voer je als bestuurslid taken uit, die bij je functie horen. Hieronder een selectie van de verschillende taken per functie. Gemiddeld ben je per week tussen de 2 en 12 uur kwijt aan deze taken. Afhankelijk van aankomende evenementen/ drukke maanden.

Voorzitter

 • Algemene coördinatie
 • Voorzitten van de vergaderingen
 • (Vaak) Afgevaardigde voor vergaderingen GTC Rally
 • (Vaak) Afgevaardigde vergaderingen KNAF/ BSR
 • Goede computer kennis

Secretaris

 • Algemene computerkennis
 • Bijhouden en verzorgen van allerlei correspondentie (al dan niet in overleg met de voorzitter)
 • Beheer van de ledenadministratie en het archief
 • Allerhande administratieve taken, bv KVK wijzigingen
 • Opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen
 • Controle AVG

Penningmeester

 • Beheren van alle kasgelden
 • Verzorgen van de volledige financiële administratie
 • Opstellen maandelijks facturenoverzicht
 • Jaarlijks opstellen van een resultatenrekening en balans
 • Kennis van een financiële administratie is wel gewenst

Bestuurslid

 • Coördinatie GTC Rally
 • Mogelijk planning personeel GTC Rally

Bestuurslid

 • Coördinatie evenementen
 • Correspondentie naar leden m.b.t. aankomende evenementen
 • Correspondentie met organisaties m.b.t. aankomende evenementen
 • Bijhouden aan- of afmeldingen leden/ vrienden ARC aankomende evenementen
 • Regelen allerhande zaken indien geen ARC proevenchef aanwezig
Deel deze post:

Corona update bestuur

Vlijmen 24-04-2020

Betreffende: Corona virus:

Beste leden, bestuursleden, relaties, organisatoren en vrijwilligers.

Middels dit schrijven willen wij jullie op de hoogte brengen hoe wij verder dienen om te gaan met de regels en leefregels over het al bekende protocol van het Corona virus, welke gemaakt zijn door de Nederlandse regering en het RIVM.

Gezien de strengere beleidsregels die zijn uitgesproken door onze regering en het RIVM evenals de diverse gemeentes, hebben wij als bestuur in een aantal zaken een beslissing moeten nemen die betrekking hebben op deze beleidsregels.

Gezien de huidige 1,5 meter samenleving en het samenscholingsverbod hebben wij het volgende besloten.

1: Het materiaal honk (loods):

Deze blijft gesloten tot 01-09-2020 dit om samenscholing tegen te gaan en de 1,5 meter te kunnen waarborgen. Mochten de regels eerder versoepelen dan nemen wij hierover een nieuw besluit en kunnen wij deze regels eventueel aanpassen. Men dient wel te weten dat er op samenscholing een forse boete staat welke kan oplopen tot € 400 p.p.

2: Vergaderingen:

Deze kunnen enkel doorgang vinden door middel van het zogenoemde video conference calling, wij als bestuur dienen ook aan deze regels te voldoen. In de statuten die opgemaakt zijn ten tijden van het oprichten van de club, staat omschreven dat er minimaal 6 keer per jaar vergaderd dient te worden. Echter in deze moeilijke en roerige tijd zal er naar alle waarschijnlijkheid vaker vergaderd gaan worden.

3: organiseren:

Wij hebben in de algemene leden vergadering gesproken om een aantal festiviteiten te organiseren over ons 25 jarig jubileum evenals een eventuele bijscholing voor leden en niet leden. Wij hebben moeten beslissen om beide uit te stellen naar volgend jaar. We maken er gewoon een 26 jarig jubileum van. We houden jullie op de hoogte van onze plannen.

4: Activiteiten.

Tot op heden zijn alle activiteiten die op onze kalender stonden afgelast of uitgesteld. Mocht een organisatie toch overgaan tot zijn/ haar evenement dan geven wij als bestuur een negatief meegaand advies aan onze leden tot 01-09-2020. Dit heeft als hoofd reden om onze leden te beschermen voor het virus, en eventuele juridische problemen te voorkomen. Mochten hierin versoepelingen komen zal het bestuur dan ook een ander advies hierin gaan geven.

5: GTC Rally 2020:

De Stichting Autosport Zuid-West Brabant en het dagelijks bestuur van de GTC Rally hebben nog geen duidelijkheid gegeven over het evenement en wat zij verder willen binnen de nieuwe regelgeving. Wij zijn echter van mening dat wij als club en bestuur ons zelf terug moeten trekken uit dit evenement tot 01-09-2020. De redenen hiervan zijn dat wij als ARC de gezondheid van onze leden voor dit evenement niet kunnen waarborgen en dat de gezondheid van onze leden voorop staan.

Wij als bestuur betreuren dan ook dat wij deze besluiten hebben moeten nemen, maar wij moeten het welzijn en zeker ook de gezondheid van onze leden waarborgen. Mocht een lid alsnog mee willen organiseren of aan een activiteit mee willen werken dan geschied dit geheel op eigen risico geschied en niet uit naam van de Achtmaalse Rally Club.

Mochten er in de toekomst verdere versoepelingen van de regels optreden door de Nederlandse regering en het RIVM dan zullen wij als bestuur ons opnieuw laten adviseren en gaan beraden om nieuwe beslissingen te nemen.

Mochten er nog eventuele vragen, opmerkingen of adviezen zijn neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Verder wensen wij jullie als bestuur van de ARC een gezonde tijd toe.

Met vriendelijke groet

Bestuur Achtmaalse Rally Club

Deel deze post:

Puzzelrit 2021

Ondanks alle nieuwe corona regels hebben we toch een kleine leuke dag kunnen houden. We zijn wat eerder gestart als origineel gepland en wat eerder gegeten dan we bedacht hadden, maar het was een super gezellige dag!

Uitslag Puzzelrit:

 1. Willem en Danielle
 2. Miranda en Annemiek
 3. Johan en Ralf
 4. Rudy, Patrick en Caroline
 5. Piet en Ria
 6. Erwin, Bonney en Ronald
 7. Jan en Roland
 8. Ingrid, Jessica en Faye
 9. Roberto en Saskia
 10. Freek en Nico
 11. Andy en Julia
 12. Mick, Marion en kids

Volgend jaar kunnen we uitkijken naar een puzzelrit van Johan en Ralf.

Deel deze post:

ELE Rally 2021

Deel deze post:

In Memoriam: Emmy Jacobs

Afgelopen maandag overleed de “grande dame” van de rallysport in Achtmaal: EmmyJacobs.

Emmy was jarenlang “het “aanspreekpunt tijdens de opmars van de Nacht van Achtmaal in de jaren tachtig en negentig. Samen met haar broer (Johan Jacobs)en vele enthousiaste andere vrijwilligers, maakten ze, van wat vroeger een onderdeel was van de BAC Rally, een compleet eigen evenement rondom Achtmaal en later Roosendaal (Leys dream). Emmy regelde veel,wist alles en stond altijd voor iedereen klaar. Samen met zoon Ger reed ze ook wedstrijden en won met Bert de Jong de Amsterdam Sprint (Ford Escort Cosworth). Een meer dan hardwerkende vrijwilliger, Emmy was het voorbeeld van hoe het moest. Gastvrij, zorgzaam voor iedereen en rallysport liefhebber bij uitstek.

“Ons ma hield van rode rozen”lezen we in de rouw advertentie van zoon Ger (weer actief meteen Opel Adam) en dochter Debbie en kinderen. Jullie mogen onwijs trots zijn op jullie moederen oma. Jullie Ma verdient heel veel rode rozen.

Deel deze post:

Hellendoorn 2021

Foto’s en filmpjes door Kevin, Roberto, Kees, Jesper, Mirthe en Anouk.

Deel deze post:

Rally van Kasterlee, zondag 29 augustus

Afgelopen zondag 29 augustus zijn wij met een clubje officials naar Kasterlee gegaan. 7.00 uur aan de start was vroeg op voor vele. Dan blijkt dat 4 rondes KP toch best een beetje veel is. Helaas werd onze 3e ronde geneutraliseerd wegens een behoorlijk ongeluk aan het einde van de 2e ronde.
Het was een leuke maar regenachtige dag.

Deel deze post:

Vechtdal Rally

Zaterdag 28 augustus waren wij aanwezig bij de Vechtdal Rally 2021.

Deel deze post:

Ypres Rally Weekend

Dit weekend zijn we aanwezig bij het WRC in Ypres!

Op de foto’s ook de restanten van een flinke crash. Iedereen is ok! Rijders, publiek en officials in de buurt.

Deel deze post:

Foto’s GTC Rally opbouwen 2021

Wat een lange pauze is het geweest. We hebben geen rally’s meer gedaan en het is allemaal even wennen. Maar we zijn begonnen. Dus de foto’s komen weer dagje voor dagje online. Veel plezier allemaal.

Helaas was onze ‘ARC fotograaf’ ziek, er zijn tijden de GTC BBQ dus geen foto’s gemaakt dit jaar.

Deel deze post:

GTC FAQ 2021

Op 10 juli 2021 word de GTC Rally verreden. Waarschijnlijk in jouw buurt, daarom ben je op deze pagina beland. Wij doen zo goed mogelijk ons best om je van extra informatie te voorzien. Op maandag 5 juli beginnen wij met opbouwen en wij hopen op dinsdag 13 juli helemaal opgeruimd te zijn.

Kunt u uw vraag niet vinden dan kun je altijd contact met ons opnemen. Dit kan altijd via . Wij zullen dan proberen uw vraag te beantwoorden of iemand te vinden die de vraag kan beantwoorden.


Waar word er gereden?
Wij rijden dit jaar in Achtmaal, de Hel, Achtmaal Ostaaijen, Rijsbergen en Klein Zundert.


Wat doen jullie allemaal?
Het beste, leukste, gezelligste beeld krijg je als je naar onze foto’s 2018 of foto’s 2019 kijkt.


Bezoekersinfomatie!


Hoe kan ik helpen?
Dit is onze favoriete vraag. Wij hopen gewoon dat je hier gekomen bent om deze vraag te stellen. Ja je kunt ons helpen. Wij moeten ontzettend veel doen. Stuur een mailtje naar en wij informeren je over alles wat er gedaan moet worden en wat je kunt doen. Om je een klein idee te geven:

 • Banden uitrijden.
 • Hekken zetten
 • Lintjes trekken
 • Borden in de grond planten.
 • Containers en dixies naar de proeven rijden

Heb je toevallig een BE rijbewijs?
Geweldig!! Er moeten ook aanhangers en lichtmasten verplaatst worden. Dit mag alleen met een BE rijbewijs i.v.m. het gewicht van dit materiaal.


Waar doe je dat voor?
Ook een goede vraag. We hopen dat je het doet omdat je ons hard ziet werken en je wilt meehelpen…. Maar mocht dat niet het geval zijn. Wij zorgen voor een hapje en drankje tijdens het werken. Hopelijk heb je dan zoveel plezier met ons gezellige team dat je volgend jaar gelijk weer komt… Wij bieden geen (vrijwilligers)vergoedingen.


Official worden?
De meeste jaren kunnen wij altijd hulp gebruiken om de KP’s dicht te krijgen. Maar wij hebben dit jaar een overschot aan officials.


Waarom is mijn straat afgesloten?
Op zaterdag 10juli 2021 rijden wij de GTC Rally. Als jouw straat afgesloten is dan rijden wij hier of hier dicht in de buurt. Druk op de knop voor een overzichtskaartje.


Wie organiseert deze rally?
De GTC Rally is een organisatie van Stichting Autosport Zuid-West Brabant.
Hieronder kun je onze contactgegevens vinden.

Hofdreef 20
4881 DR Zundert
Nederland

+31 (0)76 596 3006  

https://www.gtcrally.eu


Hoe kan ik aan toegangskaarten komen?
Deze zijn nog niet te krijgen. Als de corona regels het toestaan komen deze te koop via https://www.gtcrally.eu


Er liggen banden in mijn straat, waar zijn die voor?
Als de rally straks in jouw straat voorbij komt dan willen wij niet dat zij hoeken afsnijden en hoeken beschadigen. De banden zorgen ervoor dat ze dit niet doen. Deze halen wij na de rally ook weer op.


Er staan hier ineens vaten, wat doen die hier? Word hier afval gedumpt?
Onze vaten zijn zoveel mogelijk gemerkt met GTC Rally/ Stichting autosport stickers. Deze zijn bedoelt om stroomkastjes te beschermen, hoeken te beschermen of om een chicane te creëren. Deze zijn voor de rally vaak nog leeg. Tijdens de rally zitten deze vol met water. Na de rally worden deze door ons ook weer opgehaald.

Deel deze post:

GTC Rally komt eraan!!!

Op zaterdag 10 juli 2021 gaat de mooiste leukste en beste Rally van deze regio weer van start, namelijk onze eigen GTC rally. Je leest het goed, toch terug naar één dag. Deze rally kan niet tot stand komen zonder de hulp van onmisbare mensen, namelijk JULLIE!

Daarom ook onze vraag aan jullie. In de week voorafgaand aan het evenement , tijdens en na het evenement zouden wij jullie hulp heel erg hard kunnen gebruiken.  Kun je en wil je komen helpen (al is het maar een uurtje per dag) zouden wij hier heel erg mee geholpen zijn. Want zonder jullie geen GTC rally!

Het opbouwen vindt plaats vanaf maandag 5 t/m vrijdag 9 juli 2021
Het opruimen vindt plaats vanaf zaterdag 10 t/m dinsdag 13 juli 2021

Hoe duidelijker en uitgebreider je aangeeft wanneer je kan komen helpen des te beter kan het  ingepland worden.  Als je mogelijk fysieke klachten hebt geef het door zodat er rekening mee gehouden kan worden. Voorkeuren voor werkzaamheden en ideeën zijn van harte welkom. Overnachten is waarschijnlijk ook mogelijk. Graag tijdig aangeven zodat we dit voor je kunnen plannen.

Vragen mogen altijd gemaild worden. Dan gaan wij zo snel mogelijk antwoord geven.  We hebben er zin in. Laat ons ook even weten als je al een andere functie hebt binnen de GTC Rally. Dan zetten wij dat in ons bestand erbij.

Met vriendelijke groet,

Bestuur
Achtmaalse Rally Club

Deel deze post:

Ons is ontvallen, Walter Coppens

Liefde is, in elkaar geloven
altijd weer thuis komen
elkaar jezelf laten zijn
samen delen en eerlijk zijn.
Zeggen, Ik hou van jou
een helpende hand zijn
in nood en oneindig steunen
voor altijd in elkaars hart zijn
en altijd trots op elkaar.

Walter heeft zijn strijd gestreden. Hij zegt: “Houdoe en bedankt!”

Wij wensen familie, vrienden en kennissen veel sterkte.

Dankjewel voor al je harde werk voor de ARC Walter. Onderstaande foto’s maakte hij met veel plezier tijdens en na de GTC Rally.

Deel deze post: