Annulering Ypres Rally 2020

Hoi Rally liefhebbers,

Er is een einde gekomen aan het gepuzzel, het stellen van vragen, waarop maar geen antwoorden los kwamen. Kortom er valt een grote kopzorg weg voor ons, Mark, Michel en Piet. De laatste weken hebben wij samen veel overleg gehad over het wel en wee als wij als NLérs naar Ieper zouden afreizen. Het werd steeds nijpender, zeker voor mensen met een baan om bij terugkomst in Nederland de regels na een verblijf in het buitenland na te leven.

Wij hebben al eerder onze bezorgdheid in Ieper ( lees organisatie) kenbaar gemaakt. De tijd die wij er in gestoken hebben is het zeker waard geweest. Wij hopen in 2012 weer een beroep op jullie te mogen doen om op een gezonde manier samen rally te beleven. Voor nu, 2020, is het helemaal stuk (klote). De organisatie is jullie dankbaar om je bereidwilligheid getoond te hebben en ook zij zien jullie graag in 2021.  Lees hieronder het officiële persbericht van Ieper.

Vriendelijke en dankbare groeten,

Achtmaalse Rally Club

Piet Oostvogels, Mark Kastelijn en Michel Mast

logo

Met pijn in het hart moet Club Superstage noodgedwongen de Renties Ypres Rally Belgium, de voorlaatste manche van het FIA World Rally Championship 2020, annuleren. Van 20 tot 22 november zou voor de eerste keer in de geschiedenis een manche van het FIA Wereldkampioenschap Rally in België verreden worden, maar de huidige Covid-19 cijfers hebben er anders over beslist.

Terwijl de vrijwilligers van Club Superstage de voorbije maanden keihard werkten aan de voorbereiding van de Renties Ypres Rally Belgium, laaide het coronavirus weer op en gingen de besmettingscijfers pijlsnel de hoogte in. In die mate dat het Overlegcomité strenge maatregelen oplegde om de verspreiding van het virus in te dijken, maar ondertussen werd de druk op de ziekenhuizen en de zorgsector bijzonder groot en werd aan iedereen met aandrang gevraagd om het sociale leven stop te zetten.

“We hebben de Renties Ypres Rally Belgium altijd ten volle gesteund, maar deze keer kunnen we de wedstrijd niet door laten gaan,” vertelt Emmily Talpe, burgemeester van de Stad Ieper.

“In nauw overleg met de organisator, de bestuurlijke overheden en het kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken en op basis van de evolutie van de pandemie in onze streek werd beslist dat het onverantwoord is in de huidige omstandigheden de WK rally van Ieper te laten doorgaan. Er zal een gouverneursbesluit worden opgemaakt welke in lijn ligt met de nieuwe evolutie in de maatregelen van vandaag 30 oktober en in lijn liggen met de aanpassingen aan het ministerieel besluit houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020, door de nationale veiligheidsraad vandaag,” verklaart Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé.

Gezondheid prioritair

Club Superstage bleef tot de laatste dag geloven in het welslagen van de eerste Belgische manche van het Wereldkampioenschap Rally.

“We hebben met de Rally van de Monteberg en de Aarova Rally de voorbije weken twee wedstrijden op een Covid-proof wijze georganiseerd, maar tegen de huidige opstoot van het virus zijn we niet opgewassen. Op dit moment komt de gezondheid van de bevolking, van het personeel in de zorgsector, van onze medewerkers, van de deelnemers en van alle rallyfans op de eerste plaats,” vervolgt Jan Huyghe van Club Superstage. “We hebben in nauw overleg met de lokale overheden de gezondheidscrisis opgevolgd. Helaas bleven de cijfers dramatisch stijgen. De Ypres Rally is al jaren toonaangevend inzake veiligheid in Europa. Deze keer komt de gezondheid daar ook bij. We hebben dan ook alle begrip voor de huidige beslissing.”

Toekomst in het WRC

“Dit is natuurlijk een enorme teleurstelling voor al onze medewerkers die op korte termijn bewezen een WRC-manche te kunnen organiseren,” reageert Alain Penasse, voorzitter van Club Superstage. “Hopelijk zijn onze inspanningen en investeringen niet tevergeefs geweest. We hebben aan de FIA en de WRC Promotor bewezen dat we snel kunnen schakelen en dat we de Renties Ypres Rally op WRC-niveau kunnen organiseren. Deze annulering was onvermijdelijk, maar we geven onze WRC-ambitie niet op. Deze annulering is hopelijk slechts uitstel.”

De haalbaarheid van het WK in Ieper werd bewezen door een top deelnemerslijst van 140 teams. De populariteit van de rallysport in België was nog nooit zo hoog. De interesse naar tickets kwam vanuit de ganse wereld en de regio Ieper stond ook op dit vlak op de wereldkaart.

Club Superstage wenst ook zijn partners nadrukkelijk te bedanken voor het vertrouwen en het geloof in het WRC-project. De organisatie hoopt met hun solidariteit door deze crisis te komen om volgend jaar een prachtige Renties Ypres Rally Belgium 2021 te organiseren, indien mogelijk op het allerhoogste niveau.

Deel deze post:

Geen ARC puzzelrit dit jaar

Beste leden,

We vreesde er al een tijdje voor, maar wij hebben besloten de knoop gewoon door te hakken.

Dit jaar is er geen ARC puzzelrit.

Hoewel iedereen in eigen auto best veilig zit, is het veel te ongezellig om achteraf niet lekker wat te kunnen eten en een avondje gezelligheid te houden.

Hopelijk volgend jaar een extra grote dag met puzzelrit en feestje. Dan kunnen wij ons 25+1 jubileum gezamenlijk vieren.

Deel deze post:

Dagje Aarova Rally België

Dankjewel voor de foto’s jongens. Hoewel we maar met 9 officials aanwezig waren, was het een gezellige dag.

Deel deze post:

Virtuele Nacht van Achtmaal

Hoewel in veel kleiner getallen dan normaal, wij waren aanwezig bij de virtuele nacht. Verkeersregelaars, opbouwen en ook weer opruimen. Het moest toch gebeuren.

Als beloning mocht er ook even met de simulator gespeeld worden door sommigen.

Deel deze post:

Coronaprotocol (versoepelingen/ aanpassingen)

Nederland is nog steeds in de ban van het Corona virus echter worden er in diverse landen al wel versoepelingen in de regelgeving aangebracht door de regering en het RIVM.

Gezien deze versoepelingen kunnen wij als bestuur van de Achtmaalse Rally Club ook versoepelingen aanbrengen in ons Corona protocol.

1: Het materiaal honk (loods)

Wij als bestuur kunnen jullie mededelen dat het honk weer open kan en mag gaan, hier zit wel een grote maar aan om een ieder de gezondheid te kunnen garanderen en de 1.5 meter samenleving aan te kunnen.

Deze regels zijn:

 • Er mogen maximaal 8 personen aanwezig zijn in het honk dit wil zeggen mensen die daar werkzaamheden moeten verrichten de voorkeur hebben om hier aanwezig te zijn, wij willen jullie dan ook vragen om jullie goed verstand te gebruiken en als men een bezoekje willen brengen aan de loods dit niet te doen.
 • Er zal gezorgd worden voor handzeep en desinfectie middelen zodat deze ook gebruikt kunnen gaan worden.
 • Er zullen regels die nu opgesteld zijn duidelijk zichtbaar geplaatst gaan worden zodat een ieder dit nog terug kunnen gaan lezen.
 • Iedereen is wel zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de gepaste 1.5 meter afstand en mocht iemand een persoon er op aanspreken dit te accepteren.
 • Gezien het beperkte aantal personen die daar aanwezig kunnen zijn dienen zich op woensdag voor vijf uur aan te melden bij Roberto de Looijer 06 179 221 91 of Rudy van der Linden 06 227 880 23, of Bonney Jacobs 06 123 521 82, gelieve dit telefonisch te doen.

Wat niet:

 • Even een bezoekje brengen om een bakkie te gaan doen dit gelieve niet te doen maar eerst te informeren de kans dat het aantal bereikt is groot, ook de kans dat iemand daar voor niets naar toekomt is dan aanwezig dit is natuurlijk jammer van de reistijd en de reiskosten.
 • Mensen met die zich niet lekker voelen worden aangeraden te kijken op de Website van het RIVM daar kan men zien welke symptomen er duiden op dit virus. Mocht iemand twijfels hebben neem dan een juiste beslissing om thuis te blijven.

2: Vergaderingen:

Ook in deze regel zullen er versoepelingen gaan plaats vinden, fysieke vergaderingen zijn weer mogelijk echter moeten wij er op toe zien dat de 1.5 meter samenleving wordt nageleefd. Het is voor een ieder persoonlijk om te kiezen voor een fysieke vergadering of men een vergadering willen volgen via het video conference call.

Ook hier geld natuurlijk iemand die welke symptomen hebben kom dan niet naar de fysieke vergadering maar meld u dan aan voor een video conference dan wordt er gezorgd dat men een app krijgt via welke site de vergaderingen te volgen zijn.

3: Organiseren:

Wij hebben in de algemene jaarvergadering gesproken om een aantal festiviteiten te organiseren bijvoorbeeld 25 jarig jubileum en een bijscholing, de zullen pas volgend jaar plaats kunnen gaan vinden omdat de tijd om dit te organiseren nu te kort is geworden gezien het opschuiven van een aantal rally`s

Wel is het vanaf 08-06-2020 mogelijk om de organisatorische zaken op te gaan pakken dit geld voor de puzzelrit maar ook zeer zeker voor de GTC rally.

Voor de GTC rally 2020 geld dat mensen persoonlijk benaderd zullen gaan worden en dat het aantal mensen beperkt moet blijven i.v.m. de 1.5 meter samenleving.

4: Evenementen België en Nederland.

Achter de schermen zijn er toch nog organisatoren die bezig zijn om hun evenement te doen slagen, wij hebben al een aantal mail verstuurd waarop veel angstige antwoorden kwamen, om de draaiboeken compleet te maken voor deze evenementen worden wij bij voorbaat toch uitgenodigd.

Het bestuur houd nauwlettend de regels in Nederland en in België in de gaten, want wij sturen echt geen leden de weg op tegen de regels in. Dus men kan met een gerust hart inschrijven voor deze evenementen en wij geven op tijd aan wat er wel en niet toegestaan is.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet

Bestuur Achtmaalse Rally Club

Deel deze post:

Corona update bestuur

Vlijmen 24-04-2020

Betreffende: Corona virus:

Beste leden, bestuursleden, relaties, organisatoren en vrijwilligers.

Middels dit schrijven willen wij jullie op de hoogte brengen hoe wij verder dienen om te gaan met de regels en leefregels over het al bekende protocol van het Corona virus, welke gemaakt zijn door de Nederlandse regering en het RIVM.

Gezien de strengere beleidsregels die zijn uitgesproken door onze regering en het RIVM evenals de diverse gemeentes, hebben wij als bestuur in een aantal zaken een beslissing moeten nemen die betrekking hebben op deze beleidsregels.

Gezien de huidige 1,5 meter samenleving en het samenscholingsverbod hebben wij het volgende besloten.

1: Het materiaal honk (loods):

Deze blijft gesloten tot 01-09-2020 dit om samenscholing tegen te gaan en de 1,5 meter te kunnen waarborgen. Mochten de regels eerder versoepelen dan nemen wij hierover een nieuw besluit en kunnen wij deze regels eventueel aanpassen. Men dient wel te weten dat er op samenscholing een forse boete staat welke kan oplopen tot € 400 p.p.

2: Vergaderingen:

Deze kunnen enkel doorgang vinden door middel van het zogenoemde video conference calling, wij als bestuur dienen ook aan deze regels te voldoen. In de statuten die opgemaakt zijn ten tijden van het oprichten van de club, staat omschreven dat er minimaal 6 keer per jaar vergaderd dient te worden. Echter in deze moeilijke en roerige tijd zal er naar alle waarschijnlijkheid vaker vergaderd gaan worden.

3: organiseren:

Wij hebben in de algemene leden vergadering gesproken om een aantal festiviteiten te organiseren over ons 25 jarig jubileum evenals een eventuele bijscholing voor leden en niet leden. Wij hebben moeten beslissen om beide uit te stellen naar volgend jaar. We maken er gewoon een 26 jarig jubileum van. We houden jullie op de hoogte van onze plannen.

4: Activiteiten.

Tot op heden zijn alle activiteiten die op onze kalender stonden afgelast of uitgesteld. Mocht een organisatie toch overgaan tot zijn/ haar evenement dan geven wij als bestuur een negatief meegaand advies aan onze leden tot 01-09-2020. Dit heeft als hoofd reden om onze leden te beschermen voor het virus, en eventuele juridische problemen te voorkomen. Mochten hierin versoepelingen komen zal het bestuur dan ook een ander advies hierin gaan geven.

5: GTC Rally 2020:

De Stichting Autosport Zuid-West Brabant en het dagelijks bestuur van de GTC Rally hebben nog geen duidelijkheid gegeven over het evenement en wat zij verder willen binnen de nieuwe regelgeving. Wij zijn echter van mening dat wij als club en bestuur ons zelf terug moeten trekken uit dit evenement tot 01-09-2020. De redenen hiervan zijn dat wij als ARC de gezondheid van onze leden voor dit evenement niet kunnen waarborgen en dat de gezondheid van onze leden voorop staan.

Wij als bestuur betreuren dan ook dat wij deze besluiten hebben moeten nemen, maar wij moeten het welzijn en zeker ook de gezondheid van onze leden waarborgen. Mocht een lid alsnog mee willen organiseren of aan een activiteit mee willen werken dan geschied dit geheel op eigen risico geschied en niet uit naam van de Achtmaalse Rally Club.

Mochten er in de toekomst verdere versoepelingen van de regels optreden door de Nederlandse regering en het RIVM dan zullen wij als bestuur ons opnieuw laten adviseren en gaan beraden om nieuwe beslissingen te nemen.

Mochten er nog eventuele vragen, opmerkingen of adviezen zijn neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Verder wensen wij jullie als bestuur van de ARC een gezonde tijd toe.

Met vriendelijke groet

Bestuur Achtmaalse Rally Club

Deel deze post:

GTC Rally 2020, als we door mogen gaan!?!?

Hallo allemaal,Ondanks alle covid-19 maatregelen gaan de voorbereidingen voor de GTC rally in volle gang door. De hoop is dat het door kan gaan.

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli 2020 gaat de mooiste leukste en beste Rally van deze regio weer van start, namelijk onze eigen GTC rally. Je leest het goed, toch terug naar twee dagen. Deze rally kan niet tot stand komen zonder de hulp van onmisbare mensen, namelijk JULLIE!

Daarom ook onze vraag aan jullie. In de week voorafgaand aan het evenement , tijdens en na het evenement zouden wij jullie hulp heel erg hard kunnen gebruiken. Kun je en wil je komen helpen (al is het maar een uurtje per dag) zouden wij hier heel erg mee geholpen zijn. Want zonder jullie geen GTC rally!

Het opbouwen vindt plaats vanaf maandag 6 t/m vrijdag 10 juli 2020
Het opruimen vindt plaats vanaf zaterdag 11 t/m dinsdag 14 juli 2020

Hoe duidelijker en uitgebreider je aangeeft wanneer je kan komen helpen des te beter kan het ingepland worden. Als je mogelijk fysieke klachten hebt geef het door zodat er rekening mee gehouden kan worden. Voorkeuren voor werkzaamheden en ideeën zijn van harte welkom. Overnachten is ook mogelijk. Graag tijdig aangeven zodat we dit voor je kunnen plannen.

Vragen mogen altijd gemaild worden. Dan gaan wij zo snel mogelijk antwoord geven. We hebben er zin in. Laat ons ook even weten als je al een andere functie hebt binnen de GTC Rally. Dan zetten wij dat in ons bestand erbij.

Tot snel, #STAYSAFE

Mario Zagers en Saskia van Meel

Deel deze post:

Corona maatregelen ARC

Update

Onze posts op Facebook gaan wat rapper. Helaas zijn ook de ELE en het Bloemencorso inmiddels geannuleerd. Onze kalender werken we steeds bij as we nieuws krijgen.

Onze loods is ook nog steeds gesloten!

Maatregelen

Ook als ARC moeten we een paar corona maatregelen treffen. Zoals jullie hebben kunnen lezen zijn zowel de Zuiderzee rally als de TAC rally voor nu uitgesteld. Ook willen wij jullie vragen de loods de komende 3 weken sowieso als gesloten te beschouwen.

Wij hopen dat iedereen in goede gezondheid mag verblijven en wij houden jullie op de hoogte van aankomende evenementen en ontwikkelingen.

Met sportieve, gezonde groet,

Bestuur Achtmaalse Rally Club

Deel deze post:

Algemene ledenvergadering 2020

Gisteravond was onze algemene ledenvergadering. Na de opening van onze voorzitter Mario zijn we door gegaan met de ingekomen stukken en de mededelingen door Saskia.

Graag willen wij alle leden vragen hun vragen zo duidelijk mogelijk met ons te communiceren zodat wij deze kunnen beantwoorden. Wij willen onduidelijkheden gaan voorkomen.

Ook moeten wij onze leden herinneren aan de KNAF Mediacode, deze link laat de korte versie zien.

Wij bespreken uitvoerig de uitkomst van de ledenenquête. De bijscholing, evenementen en de clubzaken. Graag horen wij nog van mensen als zij naar de hoofdofficialcursus willen in 2020, dan kunnen we hier NU nog iets mee doen. Dan is spoedige reactie noodzakelijk!

De notulen van 2019 worden zonder opmerkingen ondertekent.

Roberto haalt met ons allen herinneringen op aan de evenementen van 2019. Een kleine evaluatie.

Jesper bespreekt het financieel overzicht van 2019 en onze begroting van 2020 is aardig rond. De contributie blijft gelijk aan vorig jaar. 30 euro voor het eerste lid, 25 euro voor extra leden op het zelfde adres. En €2,50 administratiekosten voor iedereen die geen machtiging heeft of niet voor 1 maart uit zichzelf betaald heeft.

Na wat vragen uit de zaal kunnen we door met de verkiezing van 2020. Mario is periodiek aftredend en herkiesbaar. Hij word met 31 stemmen voor en 3 stemmen tegen herkozen tot het bestuur.

De voorzittersverkiezing volgt hier snel op. Met 30 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 blanco stemmen is Mario herkozen als voorzitter.

Piet helpt ons met de reglementen 2020. Meer informatie vind je in de PDF van de KNAF. Nieuwe delen zijn geel gemarkeerd!

Rudy loopt de 2020 kalender met ons allen door en dan is het weer tijd voor de rondvraag.

Deel deze post:

Kempenrally 2019

De afgelopen tijd waren wij ontzettend druk met de Kempenrally. Proeven klaar zetten en dat tussen de regen door… Hier een foto en video impressie.

Deel deze post:

Puzzelrit 2019

Gisteren was onze jaarlijkse puzzelrit. Hoewel we even moeilijk startte omdat Mario met stukken stond vertrokken we rond 11.00 uur met 12 equipes.

Onderweg kwamen we voor wat issues te staan. Een paspoort controle aan de grens namens de ARC, een onverwachte verkeersregelaar, maar gelukkig ook een sanitaire stop bij Mario thuis. Iedereen kon bij CP Heusden even uitpuffen met een kom warme soep, koffie, cake en pepernoten.

Na alle controleposten gehad te hebben kwamen we terug bij bij het NED Café waar door de 10 gefinishte equipes in spanning gewacht werd op de uitslag.

Na de uitslag lekker eten halen bij de frietkraan van de Bolle Buiken. Smakelijk iedereen. Het was een ontzettend gezellige avond.

Uitslag

 1. Willen en Danielle
 2. Rudy en Ronald
 3. Miranda en Anne-Mieke
 4. Andy, Juul en Kimberly
 5. Mark, Patrick en Jesper
 6. Monique, Malinda en Jason
 7. Jan en Roland
 8. Mick, Marion en kids
 9. Ben en Martin
 10. André, Rianne en kids
 11. Ingrid, Jessica en Faye (uitgevallen)
 12. Bonney en Erwin (uitgevallen)

Bedankt voor de foto’s: Jesper, Michael, Mario, Saskia en Helene.

Deel deze post:

Rally van Zuid-Limburg

Afgelopen weekend was het weer tijd voor de Rally van Zuid-Limburg. We zijn met een leuk groepjes afgereisd naar KP Borlo. Hieronder een kleine foto impressie en wat video’s.

Deel deze post: