Gisteravond was onze algemene ledenvergadering. Na de opening van onze voorzitter Mario zijn we door gegaan met de ingekomen stukken en de mededelingen door Saskia.

Graag willen wij alle leden vragen hun vragen zo duidelijk mogelijk met ons te communiceren zodat wij deze kunnen beantwoorden. Wij willen onduidelijkheden gaan voorkomen.

Ook moeten wij onze leden herinneren aan de KNAF Mediacode, deze link laat de korte versie zien.

Wij bespreken uitvoerig de uitkomst van de ledenenquête. De bijscholing, evenementen en de clubzaken. Graag horen wij nog van mensen als zij naar de hoofdofficialcursus willen in 2020, dan kunnen we hier NU nog iets mee doen. Dan is spoedige reactie noodzakelijk!

De notulen van 2019 worden zonder opmerkingen ondertekent.

Roberto haalt met ons allen herinneringen op aan de evenementen van 2019. Een kleine evaluatie.

Jesper bespreekt het financieel overzicht van 2019 en onze begroting van 2020 is aardig rond. De contributie blijft gelijk aan vorig jaar. 30 euro voor het eerste lid, 25 euro voor extra leden op het zelfde adres. En €2,50 administratiekosten voor iedereen die geen machtiging heeft of niet voor 1 maart uit zichzelf betaald heeft.

Na wat vragen uit de zaal kunnen we door met de verkiezing van 2020. Mario is periodiek aftredend en herkiesbaar. Hij word met 31 stemmen voor en 3 stemmen tegen herkozen tot het bestuur.

De voorzittersverkiezing volgt hier snel op. Met 30 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 blanco stemmen is Mario herkozen als voorzitter.

Piet helpt ons met de reglementen 2020. Meer informatie vind je in de PDF van de KNAF. Nieuwe delen zijn geel gemarkeerd!

Rudy loopt de 2020 kalender met ons allen door en dan is het weer tijd voor de rondvraag.

Algemene ledenvergadering 2020
Deel deze post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *