Alle potentiële officials zijn geslaagd en mogen nu als official langs de KP staan!! Hier waren 2 ARC-ers bij.