Privacybeleid

De Achtmaalse Rally Club, postadres aan de Hofdreven 5, te Rijsbergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt. Dus wij leggen u graag uit welke gegevens wij verzamelen als u onze website bekijkt en waarom wij deze verzamelen.

Ons beleid is van toepassing op www.achtmaalserallyclub.nl. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons  privacybeleid te accepteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van externe websites welke u op onze site aantreft.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

U kunt voor vragen altijd bij ons terecht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Achtmaalse Rally Club verwerkt alleen persoonsgegevens als u deze zelf invult in ons contactformulier of als u zich inschrijft voor onze club middels ons inschrijfformulier welke u in PDF-vorm op onze website aantreft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (afhankelijk van ons type contact).

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de e-mailservers van onze hosting.  Wij gebruiken deze gegevens niet voor verdere mailingen buiten uw vraag om.

Lidmaatschap

Wanneer u zich aanmeld voor een lidmaatschap bij de Achtmaalse Rally Club vragen wij u diversen persoonsgegevens te verstrekken. Deze worden gebuikt voor de inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze evenementen.  Indien u mee gaat naar evenementen worden deze ook gebruikt om u te verzekeren.  Wij zullen deze gegevens niet combineren met eventuele andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens die wij – waar nodig – verwerken zijn:

 • Lidnummer
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer/ mobiel nummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Licentienummer/ Licentie type
 • Rekeningnummer indien een machtiging is afgegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Achtmaalse Rally Club verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw vragen te kunnen beantwoorden
 • Inschrijving bij de Achtmaalse Rally Club

Als clublid:

 • Inschrijving bij de Achtmaalse Rally Club
 • Inschrijven voor evenementen bij derden organisaties
 • Verzekering tijdens evenementen derden organisaties
 • Informeren eigen evenement
 • Inschrijven voor ons eigen evenement
 • Verzekeren bij ons eigen evenement

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De Achtmaalse Rally Club bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens van leden worden bewaard zolang het lidmaatschap duurt.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Achtmaalse Rally Club verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer hier een doel voor is. Als u als lid mee gaat naar een evenement, dan delen wij de noodzakelijke gegevens die nodig zijn om het evenement veilig te laten verlopen en om u te verzekeren. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met andere clubs zodat uw gegevens ook daar vertrouwelijk behandeld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via onze contactpagina.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek .

Cookies

Wij gebruiken alleen analytische cookies om anonieme bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Wij hebben geen tracking cookies of advertentierommel!

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij nog voldoen aan dit privacybeleid. Voor onze leden hebben wij een uitgebreider protocol aangemaakt.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2019.