2023

Het huidige bestuur zoals op 27 januari 2023 gekozen.

Roberto de Looijer
Voorzitter

Mijn naam is Roberto de Looijer, 22 jaar en een zeer ambitieuze en dynamische jongen die al jaren als official de Rally Sport een warm hart toe draagt, zowel lokaal, landelijk, en voor onze zuiderburen.

Ik zou mezelf als ik gekozen word zien als schakel tussen de clubleden en het bestuur, om eventuele adviezen en problemen binnen de club terug te koppelen, en mede op te lossen. Ik vind het erg belangrijk voor de eenheid van de club!  Een combinatie van ondersteunen van bestuursleden, en het vervullen van taken binnen het bestuur volgens de reglementen.

Met mijn jonge leeftijd wil ik graag mijn steentje bij dragen, met hedendaagse visie, nieuwe leden werving, zodat de club nog lang mag voort bestaan. Ik sta open om veel te leren van de bestuursleden en oud-bestuursleden, om zo de functie als bestuurslid optimaal te kunnen vervullen.

Daarom acht ik mijzelf waardevol voor deze functie als bestuurslid. Ik ben bereid om mijn tijd te investeren en in te plannen waar nodig om het bestuur op deze manier van dienst te kunnen zijn. Ik hoop voor een sociaal beleid in het bestuur en hoop ook dat ik gekozen wordt als algemeen bestuurslid om het bestuur verder te helpen met hun taken voor nu en de toekomst.

Op 5 maart 2022 herkozen als algemeen bestuurslid, op 27 januari 2023 gekozen als voorzitter.Jesper Oomen
Penningmeester/ vice-voorzitter

Ik ben Jesper Oomen, 39 jaar en woonachtig in Rijsbergen. Al jaren werkzaam bij de Hubo (voormalig Multimate) in Zundert.

De mooiste rally van het jaar vind ik de East Belgian Rally omdat we hier een weekendje van maken en samen op de vooravond en de avond na de rally samen lekker wat kunnen nuttigen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *