Beste organisatoren, clubs en wedstrijdleiders, 

Ter voorbereiding op het nieuwe autosportseizoen willen we u graag informeren over het proces rondom de alcoholcontroles.  

Het 2024 Reglement Anti alcohol is te vinden op: www.knaf.nl/reglementen/knaf-reglementenboek

Alcoholtesters reserveren 

Op het Federatiebureau zijn meerdere alcoholtesters beschikbaar voor organisatoren die een alcoholcontrole wensen uit te voeren. Voor een alcoholcontrole zijn in ieder geval 2 alcoholtesters verplicht, daar er bij een positieve test een herbeoordeling moet plaatsvinden met een andere tester.

De alcoholtesters zijn te reserveren door het aanvraagformulier in te vullen en door te sturen naar:

Zelf alcoholtesters aanschaffen

Dankzij een reglementswijziging is het voor een organisator of vereniging ook mogelijk om zelf alcoholtesters aan te schaffen en bij een evenement te gebruiken. Hierover is het volgende opgenomen in het Anti Alcohol Reglement:
Testapparaat: een apparaat met een geldig kalibratie rapport, dat het vermogen heeft om een kwantitatieve meting van de alcoholconcentratie te leveren met behulp van een ademmonster.

Proces alcoholcontrole

Een aantal jaren geleden is alcohol uit het dopingreglement verwijderd en heeft de FIA dit opgenomen middels een Anti Alcohol Reglement, deze is ook opgenomen in het KNAF Reglementenboek: Anti Alcohol Reglement.

Belangrijke aandachtspunten:

  • Leg de Ademanalist vast als Judge of Fact in het Bijzonder Reglement van de wedstrijd
  • Bij een positieve waarde volgt er een hertest met een ander apparaat. Daarna vult de Ademanalist een Testformulier in en laat de geteste persoon dit formulier tekenen. Download hier het Testformulier: Rapportage Alcoholcontrole.
  • Naast rijders, zijn ook officials gebonden aan het Anti Alcoholreglement. Ook zij kunnen getest worden.  

Gevolgen bij een positieve test

Bij een positieve test wordt het ingevulde Testformulier aangeboden aan de Sportcommissarissen. Zij leggen de bestraffing op conform het KNAF Anti Alcohol Reglement en informeren het Federatiebureau. 

Indien er geen Sportcommissarissen bij het evenement aanwezig zijn dan zal de wedstrijdleider verantwoordelijk zijn voor de bestraffing en het informeren van het Federatiebureau. 

Image by senivpetro on Freepik, Edit door Saskia van IJzendoorn

BELANGRIJK: Alcohol controles KNAF!
Deel deze post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *