De gemeente Steenbergen lanceerde begin juli een beleidsnota voor een nieuw evenementenbeleid binnen de gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente op voorhand geen vergunning meer af wenst te geven voor snelheidswedstrijden op Steenbergens grondgebied. Onder dit verbod op voorhand valt onder anderen ook de Exotic Green Rally.

Concreet betekent dit voor de Stichting Autosport Zuid-West Brabant dat wij geen gebruik meer kunnen maken van de klassieke klassementsproeven van de Exotic Green Rally die bekend staan onder de namen Steenbergen en Kruisland. Deze klassementsproeven worden, conform eerdere afspraken met de gemeente Steenbergen, overigens beurtelings verreden. Waarbij uiterste zorg word besteed aan veiligheid voor deelnemers en publiek en milieu. Het eventuele verbod om deze proeven te kunnen organiseren is voor de SAZWB een gevoelige streep door de rekening en wordt als zeer teleurstellend ervaren.

Afgelopen donderdag was er een inspraakavond bij de gemeente Steenbergen over het nieuwe beleid. Namens de Stichting Autosport Zuid-West Brabant werd deze avond bezocht door John Elst (voorzitter van het dagelijks bestuur) en Jurgen Verpalen (voorzitter van de SAZWB).

Gisteren verscheen er in BN de Stem een bericht over de inspraakavond, waarop gereageerd kan worden. Wij verzoeken u dit dan ook te doen:

Op 14 september is er een volgende mogelijkheid om in te spreken tijdens de vergadering van de commissie ruimte & economie van de gemeente Steenbergen. Ook hier zal de SAZWB gebruik van maken.

Plannen gemeente Steenbergen voor evenementenbeleid
Deel deze post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *