Afgelopen oktober stuurde we onderstaande mail al. Nog even en het is al 2022. We zijn nog steeds bezig met de toekomst van de club. We kunnen het niet simpeler zeggen. ZONDER BESTUUR IS ER GEEN CLUB. Er blijven straks 2 bestuursleden over, dit is statutair niet toegestaan. Dus we vragen jullie allen. Neem onderstaande mail nog eens goed door en kijk of je de club naar de toekomst kunt en wilt helpen. Neem bij vragen gerust contact op met het huidige bestuur!

Hoewel januari nog ver weg lijkt zijn we als bestuur alweer druk bezig met onze ALV. Wij hopen jullie allemaal weer gewoon persoonlijk te mogen ontvangen. Per januari 2022 zijn er 3 bestuursleden aan de beurt voor de periodieke herverkiezing. 2 bestuursleden stellen zich NIET herkiesbaar, namelijk Saskia en Rudy. Ook heeft Mario besloten om zijn werkzaamheden per januari 2022 neer te leggen om meer tijd te kunnen besteden aan belangrijke persoonlijke zaken.

We zijn dus dringend op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden. Zonder bestuur van minimaal 3 personen is er geen club!

Vacatures vind je onderstaande. Wat hebben we nodig? Denk goed na of je de tijd hebt, vaak wordt onderschat hoeveel tijd je kwijt bent aan bestuurslid van de ARC zijn. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Er wordt wel op je gerekend.

Periodiek aftredende zijn: Saskia, Roberto en Rudy.
Alleen Roberto stelt zich wel herkiesbaar.

We zoeken dus een voorzitter, bestuurssecretaris en een algemeen bestuurslid. We hebben de oude bestuursbeschrijvingen (2014) erbij gezocht voor de duidelijkheid. Taken worden onderling en in overleg verdeeld. Wij zijn voorzien in een penningmeester, maar het beeld is zo compleet en overzichtelijker.

Met vriendelijk groet,

Bestuur Achtmaalse Rally Club

VACATURES:
Bestuur

Een bestuurslid wordt, na gekozen te zijn, voor 3 jaar benoemd. Hij of zij kan daarna, indien gewenst, zichzelf opnieuw verkiesbaar stellen.

Het bestuur bestaat uit 5 leden; maandelijks komen we bijeen in onze loods in Achtmaal, of bij een bestuurslid thuis. In coronatijd vergaderde we vaak via Facebook Rooms. Ook verzorgen we jaarlijks een algemene ledenvergadering en natuurlijk onze puzzelrit.

Naast de bestuursvergaderingen en het organiseren van de ledenvergadering voer je als bestuurslid taken uit, die bij je functie horen. Hieronder een selectie van de verschillende taken per functie. Gemiddeld ben je per week tussen de 2 en 12 uur kwijt aan deze taken. Afhankelijk van aankomende evenementen/ drukke maanden.

Voorzitter

 • Algemene coördinatie
 • Voorzitten van de vergaderingen
 • (Vaak) Afgevaardigde voor vergaderingen GTC Rally
 • (Vaak) Afgevaardigde vergaderingen KNAF/ BSR
 • Goede computer kennis

Secretaris

 • Algemene computerkennis
 • Bijhouden en verzorgen van allerlei correspondentie (al dan niet in overleg met de voorzitter)
 • Beheer van de ledenadministratie en het archief
 • Allerhande administratieve taken, bv KVK wijzigingen
 • Opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen
 • Controle AVG

Penningmeester

 • Beheren van alle kasgelden
 • Verzorgen van de volledige financiële administratie
 • Opstellen maandelijks facturenoverzicht
 • Jaarlijks opstellen van een resultatenrekening en balans
 • Kennis van een financiële administratie is wel gewenst

Bestuurslid

 • Coördinatie GTC Rally
 • Mogelijk planning personeel GTC Rally

Bestuurslid

 • Coördinatie evenementen
 • Correspondentie naar leden m.b.t. aankomende evenementen
 • Correspondentie met organisaties m.b.t. aankomende evenementen
 • Bijhouden aan- of afmeldingen leden/ vrienden ARC aankomende evenementen
 • Regelen allerhande zaken indien geen ARC proevenchef aanwezig
Bestuursleden gezocht!
Deel deze post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *