Evenals voorgaande jaren is de ARC weer gevraagd om te komen helpen bij de GEKO YPRES Rally. Deze EK rally wordt verreden op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 2013.

Voor de vrijdag staat op het programma Kp Langemark het zij in een aangepaste / verkorte versie. Op zaterdag is nog niet beslist waar de diensten van de ARC nodig zijn. De opzet is om er dit jaar om met de hulp van ons er weer in te slagen om de GEKO YPRES tot een succes van te maken.

Het zou geweldig zijn om op beide dagen de twee kp’s volledig bemand te krijgen.

Als het mogelijk is en je zou op vrijdag willen meehelpen dan moet je er vanuit gaan dat je kort na de middag op de slaapplaats meld. Je zal vrij moeten zijn van je werk om op tijd aanwezig te kunnen zijn.

Is dit niet mogelijk om dan aanwezig te zijn kan je ook op vrijdagavond aankomen en zaterdag meehelpen. Bovenstaande uiteraard in overleg met de club ,zodat we met de organisatie de benodigde slaapplaatsen kunnen reserveren.

Normaal gaan we er van uit dat de mensen die komen om vrijdag en zaterdag te helpen ook overnachting willen van zaterdag op zondag om dan op zondag weer naar huis terug te keren.

De algemene opzet van de GEKO YPRES Rally zal niet veel verschillen met die van vorig jaar. Zodra we meer weten van tijdschema e.d. zullen we dit ook aan jullie melden.

Graag wil de organisatie zo snel mogelijk een concept namenlijst hebben van mensen die mee gaan. Dit is ook noodzakelijk i.v.m. reservering overnachtingen. Deze lijst moet de volgende gegevens bevatten: achternaam + voornaam, geboortedatum, mobiel nummer, e-mailadres, licentienummer. Natuurlijk ook wanneer je beschikbaar bent, voor een of voor beide dagen. Ook duidelijk opgeven hoeveel overnachting je wil een of twee nachten.

Het is ook belangrijk te weten met wie samenkomt i.v.m. de indeling van bedden en van de kp posten. Graag ook vermelden of er per auto een 27Mc (zendbak) aanwezig is. Verbindingen op kp gaan over de 27Mc. Geef alle gevraagde informatie door op e-mail adres .

Wij zien hopelijk snel jouw positieve antwoord tegemoet.
Met sportieve groeten, ARC

Go Ypres rally 2013
Deel deze post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *