Vlijmen 24-04-2020

Betreffende: Corona virus:

Beste leden, bestuursleden, relaties, organisatoren en vrijwilligers.

Middels dit schrijven willen wij jullie op de hoogte brengen hoe wij verder dienen om te gaan met de regels en leefregels over het al bekende protocol van het Corona virus, welke gemaakt zijn door de Nederlandse regering en het RIVM.

Gezien de strengere beleidsregels die zijn uitgesproken door onze regering en het RIVM evenals de diverse gemeentes, hebben wij als bestuur in een aantal zaken een beslissing moeten nemen die betrekking hebben op deze beleidsregels.

Gezien de huidige 1,5 meter samenleving en het samenscholingsverbod hebben wij het volgende besloten.

1: Het materiaal honk (loods):

Deze blijft gesloten tot 01-09-2020 dit om samenscholing tegen te gaan en de 1,5 meter te kunnen waarborgen. Mochten de regels eerder versoepelen dan nemen wij hierover een nieuw besluit en kunnen wij deze regels eventueel aanpassen. Men dient wel te weten dat er op samenscholing een forse boete staat welke kan oplopen tot € 400 p.p.

2: Vergaderingen:

Deze kunnen enkel doorgang vinden door middel van het zogenoemde video conference calling, wij als bestuur dienen ook aan deze regels te voldoen. In de statuten die opgemaakt zijn ten tijden van het oprichten van de club, staat omschreven dat er minimaal 6 keer per jaar vergaderd dient te worden. Echter in deze moeilijke en roerige tijd zal er naar alle waarschijnlijkheid vaker vergaderd gaan worden.

3: organiseren:

Wij hebben in de algemene leden vergadering gesproken om een aantal festiviteiten te organiseren over ons 25 jarig jubileum evenals een eventuele bijscholing voor leden en niet leden. Wij hebben moeten beslissen om beide uit te stellen naar volgend jaar. We maken er gewoon een 26 jarig jubileum van. We houden jullie op de hoogte van onze plannen.

4: Activiteiten.

Tot op heden zijn alle activiteiten die op onze kalender stonden afgelast of uitgesteld. Mocht een organisatie toch overgaan tot zijn/ haar evenement dan geven wij als bestuur een negatief meegaand advies aan onze leden tot 01-09-2020. Dit heeft als hoofd reden om onze leden te beschermen voor het virus, en eventuele juridische problemen te voorkomen. Mochten hierin versoepelingen komen zal het bestuur dan ook een ander advies hierin gaan geven.

5: GTC Rally 2020:

De Stichting Autosport Zuid-West Brabant en het dagelijks bestuur van de GTC Rally hebben nog geen duidelijkheid gegeven over het evenement en wat zij verder willen binnen de nieuwe regelgeving. Wij zijn echter van mening dat wij als club en bestuur ons zelf terug moeten trekken uit dit evenement tot 01-09-2020. De redenen hiervan zijn dat wij als ARC de gezondheid van onze leden voor dit evenement niet kunnen waarborgen en dat de gezondheid van onze leden voorop staan.

Wij als bestuur betreuren dan ook dat wij deze besluiten hebben moeten nemen, maar wij moeten het welzijn en zeker ook de gezondheid van onze leden waarborgen. Mocht een lid alsnog mee willen organiseren of aan een activiteit mee willen werken dan geschied dit geheel op eigen risico geschied en niet uit naam van de Achtmaalse Rally Club.

Mochten er in de toekomst verdere versoepelingen van de regels optreden door de Nederlandse regering en het RIVM dan zullen wij als bestuur ons opnieuw laten adviseren en gaan beraden om nieuwe beslissingen te nemen.

Mochten er nog eventuele vragen, opmerkingen of adviezen zijn neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Verder wensen wij jullie als bestuur van de ARC een gezonde tijd toe.

Met vriendelijke groet

Bestuur Achtmaalse Rally Club

Corona update bestuur
Deel deze post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *